Muller Asia ได้รับรางวัลเอเชี่ยนพลัสอวอร์ ธุรกิจดีเด่นแห่งปี 2560

เมื่อเวลา14.00น.วันที่19ส.ค.2560 ณ.ห้องเบญจนฤมิต ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก(ททบ.5) สนามเป้า ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี(นายกสมาคมธุรกิจอาเชียน) ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ธุรกิจดีเด่นแห่งปีแก่นักธุรกิจและธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นและมีการพัฒนาคุณภาพดีเยี่ยม ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการหนึ่งในการสร้างพลังเครือข่าย ความร่วมมือขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจในระดับอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกลุ่มสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย(ASEAN PLUS) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความมั่นคงทางธุรกิจและเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน