งาน Manufacturing Indonesia ปี 2017

Muller Asia ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องจักรในการผลิตอุตสาหกรรม  Manufacturing Indonesia 2017 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560