Muller Asia (Thailand) ได้เข้าร่วมออกงานแสดงโชว์สินค้า ภายในงาน Subcon Thailand 2019

Muller Asia (Thailand) ได้เข้าร่วมออกงานแสดงโชว์สินค้า ภายในงาน Subcon Thailand 2019 หรืองานรับช่วงผู้ผลิตไทย
ณ ไบเทค บางนา (Bitec Bangna) , Bangkok Thailand