Muller Asia (Thailand) ได้เข้าร่วมออกงานแสดงโชว์สินค้า ภายในงาน Metalex 2020

Muller Asia (Thailand) ได้เข้าร่วมออกงานแสดงโชว์สินค้า ภายในงาน Metalex 2020 หรืองานรับช่วงผู้ผลิตไทย
ในวันที่ 18 – 21 พฤษจิกายน 2563
ณ ไบเทค บางนา (Bitec Bangna) , Bangkok Thailand