งาน Manufacturing Surabaya ปี 2018

Muller Asia ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องจักรในการผลิตอุตสาหกรรม  Manufacturing Surabaya 2018 ณ กรุงสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2561